Det antifascistiske tidsskrift Håndslag

ebbe_riis_klausen_29082015Tale af Ebbe Riis Klausen ved præsentationen af bogen ’Sejrrigt oprør’, den 29. august 2015 i Oktober Bogbutik, København

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag startede sin nu 30 årige løbebane som et internt medlemsblad for den i Danmark største frihedskæmperorganisation, dengang ’Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen”. Den blev senere til Aktive Modstandsfolk.

I midten af 1990’erne blev Håndslag et fælles talerør for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Og med sådan en baggrund, nemlig dens umiddelbare tilknytning til den danske modstandsbevægelse, til dens idealer, kamp og ikke mindst oprør måtte Håndslag naturligt blive det antifascistiske stridsskrift, der sammenknyttede nutidens eller dagens antifascistiske kamp med modstandsbevægelsens erfaringer og kamp, det sejrrige oprør. Som sådan er Håndslag enestående!

Selvsagt er Håndslags historie og betydning tæt knyttet til Frede Klitgård som person. Han var blandt initiativtagerne til bladet og fra dets start indgik han i redaktionen for senere at blive bladets redaktør. Læs resten

Reklamer

Håndslag for fremtiden

forside3-2015tilnetTidsskriftet Håndslag er udkommet i snart 30 år. Første nr. blev udgivet i 1985 af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, der senere blev til Aktive Modstandsfolk. Fra 1995 blev Håndslag fællesblad for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme.
I alle 30 år har Frede Klitgård stået ved roret. Han var blandt initiativtagerne til bladet, har været den væsentligste faste skrivende kraft på bladet, og ikke mindst har han været bladets redaktør i hovedparten af dets eksistens.
Med Håndslag fik modstandsbevægelsen i de sidste tre årtier det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
Håndslag har i rigt mål tilbagevist fejlagtige og bevidste forfalskninger og bagtalelser af modstandsbevægelsen.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikerne.

Fredes markante pen vil blive savnet i kommende numre af Håndslag. Og bladets fokus vil, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændres til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Naturligvis skal modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer stadig fastholdes og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag er der brug for. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet.

Læs det nye nr. i pdf