75 året for folkeopstanden 29. august 1943 – Da regeringen blev fyret på gråt papir

August er en betydningsfuld og uforglemmelig måned i den danske historie. Det var i den måned den mest skelsættende begivenhed i nyere dansk historie fandt sted.

Den 29. august 1943 tvang den danske befolkning ved sit modige oprør regeringen til at gå af og satte dermed en rød slutstreg under den samarbejdsvillige politik, som havde bastet og bundet det tyskbesatte Danmark til Hitler-Tyskland og nazisternes folkemorderiske krig. Det startede Esbjerg i begyndelsen af august og bredte sig til Odense og andre byer, hvor folkestrejker og rygende sabotager lukkede byerne.

Det er præcis 75 år siden og derfor en rigtig god lejlighed til lige præcis at sætte fokus herpå ikke mindst overfor de opvoksende generationer.

Det har forfatteren Lars Ulrik Thomsen forsøgt. Ved læserbreve, på sociale medier og med åbent brev til folketingets præsidium har han fremført kravet om, at det officielle Danmark sætter fokus herpå.

Folketingets præsidium ved formanden eller forkvinden Pia Kjærsgaard svarede at kalenderen for længst var fyldt, hvorfor man ikke kunne tage sagen op.

Men altså gives her en praktisk afvisning af behandlingen af det sejrrige oprør, der førte til regeringens afgang den 29. august 1943 og at Danmark, da nazismen var slået kunne træde ind som fuldgyldigt medlem og medstifter af de Forenede Nationer.

Læs resten

Reklamer

Håndslag nr. 2 2018 ude hos abonnenter

Indhold i Håndslag nr. 2 i 2018 (bladet blev sendt rundt til abonnenter medio maj).

Leder. Håndslag 2-2018
Et Spørgsmål om krig og fred
– Lad os ikke glemme, at så længe samarbejdspolitikken rådede var Danmark reelt set nazisternes lydland.

Tema om dansk alliancepolitik
Hemmelig tysk-dansk militærpagt

De færreste ved, at den danske stat før 1940 havde indgået en militærpagt med Tyskland, og den aggressive stormagt derved sikrede sig aktiv dansk støtte i de oppiskede krigsforberedelser.
I kraft af pagten blev Hitler-Tyskland i stand til at benytte store områder af dansk territorialfarvand til uddannelse af besætninger til ubåde der var et vigtigt og frygteligt våben.

Tyske ubådsbesætninger uddannet i danske farvande

16 Esbjerg-fiskere myrdet
Natten til lørdag den 24. februar 1940 – mens Danmark var et neutralt land og endnu ikke besat af det nazistiske Tyskland – blev 16 Esbjerg-fiskere der bemandede fire fiskekuttere, med koldsindigt overlæg vædret én efter én af den tyske minestryger ‘M 1’, ført af den 34-årige kaptajnløjtnant Hans Bartels.
Genudgivet artikel fra Håndslag nr. 2/2007

Danske tropper under nazikommando
Godt et årstid efter den nazi-tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev der i al hemmelighed oprettet en overenskomst, hvorefter danske tropper skulle sættes ind imod »sabotører« og stå under tysk overkommando.

Bogomtale:
Fanden tage i morgen

Thomas Oldrup har udgivet en bog om Sex, køn og kærlighed under besættelsen.
Bogen skal læses af alle, der er nysgerrige på, hvilken virkelighed mennesker i besættelsestiden levede i, og hvordan dette udmøntede sig i deres mest intime relationer.

Det er de riges krige og de fattige der dør
Tale af Pernille Grumme, Kunstnere for fred. 1. maj 2018 i København.

NATO bygger sin eksistens på en massiv løgn
Af Steinar Erakler, Stopp NATO, Norge.
Det er længe siden Sovjetunionen og Warszawa-pagten blev opløst, og alligevel eksisterer NATO fortsat? NATO viste sin aggressive karakter da den gik ind i sin første åbne krig på Balkan i 1999, og senere er det gået slag i slag. I dag er alliancen garant for  øgede militær budgetter og optrapning af krigstruslen.

Reel grund til bekymring for robot våbensystemer
Våbenindustrien forsker på højtryk i moderne våben, og det nyeste modeord er krigsrobotter, både fjernstyrede og med kunstig intelligens.

Stop aggressionen mod Syrien
Udtalelse fra Århus mod Krig og Terror

Vi må gøre op med krigspsykosen siden 11.9
Tale af Karsten Mathiasen, fredsaktivist. 1. Maj 2018 i Odense.

»Fake news« og spind

forsidehaandslag1-2017Op til årsskiftet var pressen nærmest ved at koge over med problemet »fake news«, især blev de sociale medier så som Facebook udråbt som den helt store synder. Tyske politikere kræver millionbøder til de sociale medier. Stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, lover at Facebook vil slå ned på falske nyheder. Undersøgelser beskriver problemet og dokumenterer, at testpersoner ikke kan skelne mellem sandt og falsk!

Og – Der er stadig fuld blus under kedlen.

Der eksisterer en enormt vidtrækkende, delvist organiseret misinformationskampagne rettet mod EU, de europæiske politikere og deres principper, siger en anonym medarbejder i EU-indsatsgruppen East Stratcom, der siden 2015 har overvåget udbredelsen af »fake news« i EU, til den tyske avis Der Spiegel. Uacceptabelt!

I december sidste år advarede den tyske efterretningstjenesten om en stigning i antallet af hackerangreb på tyske institutioner og en stigning i antallet af historier uden faktuelt grundlag, der sandsandsynligvis stammer fra Rusland.

Cyperkrigen raser og russerne hacker ikke kun Hillary Clintons mail, men også EUs ledere osv.

Anders Samuelsens første besøg som udenrigsminister gik til Ukraine, ledsaget af DR’s tv-hold. DR-reportagen, der blev sendt i 21 Søndag den 5. februar i år. Udsendelsen, de baggrunde og beskrivelse af situationen i Ukraine udsendelsen lagde for dagen, er blevet analyseret – sat over for et faktatjek af bloggeren og forfatteren Jesper Larsen – med det klare resultat, at intet, absolut intet kunne holde vand. Der var på enhver måde tale om »fake news« og krigspropaganda.

Krigspropaganda? Kan det virkelig hænde, at vi udsættes for grov manipulation? Bevidst manipulation?

Det amerikanske institut for propaganda, opstillede i forbindelse med 2. Verdenskrig en række grundprincipper for effektiv propaganda iflg. ’Den Danske Encyklopædi’: følelses-argumentation (det onde / det gode), vedholdende gentagelse, påstand (forenklet / slogan), generalisering, autoritetsudsagn (eksperter), frontdannelse (ansporing til adfærd).

Nazisternes kunne bare det dér. Før hvert større angreb iværksattes en pressekampagne beregnet på at svække deres ofre og forberede det tyske folk psykologisk på angrebet. I propagandasystemet var dagspressen og radioen de vigtigste våben, iflg. anklageren i Nürnberg-tribunalet.

F.eks. udsendte de tyske nazisters hovedledelse den 28. marts 1933 – altså lige efter at Hitler kuppede sig til magten – ordre om: »I samtlige lokale grupper og underorganisationer inden for NSDAP skal der straks oprettes aktionskomiteer for den praktiske, planmæssige gennemførelse af boykotten af jødiske forretninger … Boykotten er en ren nødværgeforanstaltning .. Aktionskomiteerne skal ufortøvet popularisere boykotten ved hjælp af propaganda og oplysning …«.

Sådan forberedtes Krystalnatten.

Skal NATO-landenes befolkninger acceptere den voldsomme oprustning på bekostning af velfærden i landene, så skal der velegnet krigsretorik til, klare fjendebilleder, udpegning af gode og onde, masser af gentagelser og ”uafhængige” eksperter ”neutrale” analyser.

Mon ikke at der trods alt er rigtig mange brugere af Facebook, der godt ved, at der er skæg og snot, fup og fidus. Og på den måde læser meget med en grand salt. Det er straks værre, når de store mainstream medier og TV tager fat og slipper det politiske spind ud og undlader at forholde sig kritisk og undersøgende hertil.

Der er vel en baggrund for, at politikere, brugtvognsforhandlere og journalister hører til de mindst troværdige faggrupper.

Det kunne egentlig være ganske interessant en dag at få at vide, hvor på troværdighedsskalaen de konstant anvendte eksperter, tænketanke, økonomer osv. placeres. Var der en eneste af disse, der forudsagde (og argumenterede for) danskernes NEJ til afskaffelse af EU-forbeholdene? Til Brexit? Til valget af Trump? Eller for den sags skyld sidste økonomiske krise?

Mon man kan blive ved med at blive anvendt som ekspert i TV, hvis man går imod den politiske mainstream?

Leder – bragt i Håndslag 1-2017

Håndslag nr. 1 2017 ude hos abonnenter

forsidehaandslag1-2017Indhold i årets første nummer af Håndslag (bladet blev sendt rundt til abonnenter medio februar).

Leder. »Fake news« og spind
Op til årsskiftet var pressen nærmest ved at koge over med problemet »fake news«, især blev de sociale medier så som Facebook udråbt som den helt store synder. Læs lederen her.

Fodboldfans smider nazi-spiller på porten
Fodboldklubben »Rayo Vallecano de Madrid« fra den spanske »Segunda Division« eller Laliga2 ligger i hovedstadens sydøstlig del – en bydel, der hedder Vallekas. Under Francos diktatur var bydelen kendt som et område, hvor modstanden mod fascismen var stor. Og her lever traditionen med at holde den antifascistiske fane højt stadig i bedste velgående.

Farcen om nyopførelsen af Frihedsmuseet vokser ufortøvet

Den pinlige samarbejdspolitik
Vi mangler stadig det endelige og officielle opgør med den såkaldte samarbejdspolitik under besættelsen med Hitler-nazismen, påpeger Erik Høgh-Sørensen og foreslår, at de ansvarlige samarbejdende partier drager historiens lære og undsiger den politik, der uden de dristige sabotørers og modstandsfolks indsats havde placeret Danmark som et nazistisk lydland. Partierne kunne så passende sikre fuld og fri adgang til arkiverne.

Livlig aktivitet på Nørrebro
Hjemmesiden dengang.dk, der bestyres af Hans Uwe Brodersen, indeholder adskillige relevante artikler om besættelsestiden og er bestemt et besøg værd.

En værnemager sættes ud af spillet
Hans Kirks beretning om sabotagen af værnemagerfirmaet Petersen & Wraae på Nørrebro. Beretningen var en af fem, som blev udgivet på Land og Folks forlag, solgt for 50 øre stykket og i øvrigt udkom i et oplag af 60000 hver. Det var vigtig for BOPA at udbrede forståelsen for sabotagen, samt forsikre om med hvilken omhyggelighed sprængningerne blev foretaget og sikring af at ingen uskyldige ville komme til skade. Hertil var det jo helt nødvendigt at skaffe penge til sabotørerne, der oftest levede i illegalitet.

Heising: En flygtninge historie
Tusinder søgte Danmark efter nazismens magtovertagelse i Tyskland i 1933. Den organiserede statslige terror igangsatte en omfattende flygtninge strøm, der gik i forskellige retninger. Hovedstrømmene gik til Frankrig, Tjekkoslovakiet, USA, England, Danmark, Sverige og Norge. De fleste steder blev de forfulgte udsat for alvorlige vanskeligheder, hvorfor de søgte videre efter et fristed. Det menes, at ca. 500.000 flygtede fra Tyskland. Heraf kom godt 20.000 til Danmark, men de fleste rejste hurtigt videre, her kom også den senere grafiker Alfons Heising.

»Erdoganistan«
Håndslags redaktør, Ebbe Riis Klausen var indbudt til at tale ved kulturaften i solidaritet med de tyrkiske folk december 2016. Talen bringes her.

Ingen danske tropper, fly eller krigsskibe til Syrien!
Vores egen regering er ikke i tvivl – nu skal indsatsen frem mod en opsplitning og deling af Syrien intensiveres. Danske specialtropper bevæger sig over grænsen og ind i Syrien, og Danmark sender mere krigsskyts i form af fregatten Peder Willemoes.

Protester mod NATO
Gerd Berlev gennemgår her, hvorfor fredsbevægelser i Danmark og Norden nødvendigvis må betragte modstanden mod NATO og NATOs støt voksende oprustning som en helt central opgave.

NATO holder sit kommende topmøde d. 24.-25. maj i Bruxelles. Mødet holdes i en situation, hvor Vesten har været i konstant krig siden 2001 og hvor militarisering, spændinger og krigsopbygning accelererer.

Bogomtale:
Demokratiet under radaren
af Bård Wormdahl, NRK-journalist og forfatter. Har blandt andet skrevet bøgerne «Spionbasen» (Pax 2015) og Satelittkrigen (Pax 2011).
Vores militære forbindelse til USA har ført Norge ind i en demokratisk blindzone. Offentligheden er ført bag lyset i forhold til Norges militære forbindelse til USA. Helt tilbage til 1954 og frem til i dag har Norge og USA indgået omfattende hemmelige af taler, som ikke har været en del af norsk NATO-medlemskab.

At »gå over grænsen«

håndslag1-2016.inddDet er en hektisk og foruroligende tid, vi lever i.
Bekymring og usikkerhed, ja måske endda angst for, hvad morgendagen bringer, præger vores hverdag. Og med god grund.
Krise på krise afløser hinanden. Bankkrise, økonomisk krise, konkurser og firmalukninger, omstruktureringer (læs nedskæringer), årelang krigsdeltagelse, flygtningekrise, politisk krise.

Velfærdsgrundlaget, solidariteten forsvinder. »Luk døren« er det politiske løsen. Og dog – vi ser også tusinder og atter tusinder der går den anden vej. Der skammer sig over et Danmark, der hævder at der ikke er råd eller plads til nødlidende, skræmte og ulykkelige mennesker, der banker på døren. Mennesker der har forladt alt til fordel for en usikker flygtningetilværelse.

Det er netop, hvad der er situationen for millioner. En hverdag og et eksistensgrundlag der er smadret af års krig og udbombede byer. »Bekvemmelighed« hævder politikere.

Det minder om den skandaløse behandling, der mødte flygtninge op gennem 30’erne.
F.eks. mødte de tyske emigranter på flugt fra den nazistiske jernhæl kun liden forståelse fra officielt dansk hold. Den mægtige nabo mod syd måtte ikke generes. De, der alligevel slap ind, gik i årevis for lud og kold vand. Overlevede faktisk kun ved indsamlede midler fra skamfulde medmennesker. Flere emigranter blev senere interneret i Horserød-lejren – for sluttelig at blive udleveret til nazisterne.
På initiativ af Franklin D. Roosevelt afholdtes i 1938 i franske Evian ved Genevesøen en konference om fordelingen af jødiske flygtninge til Europa og USA med 32 deltagende lande. Resultatet blev en katastrofe. Mange nationer havde tilsyneladende sympati, men ingen havde lige plads eller råd til at huse de omkring 600.000 tyske jøder, der måtte væk fra forfølgelserne.
Grænsebommene forblev lukkede.

Hitlers »Führerbefehl« den 4. februar 1945 indledte det, der er kaldt den anden tyske invasion af Danmark. 300.000 tyske flygtninge sendtes til Danmark i løbet af blot 2½ måned.
Efter befrielsen blev der oprettet en særlig flygtningeadministration, som trods mange vanskeligheder – som f.eks. streng rationering og mangel på stort set alt – alligevel fik løftet opgaven og skabt ordentlige forhold. Den sidste flygtning forlod Danmark i 1949.
»Danmark i dag har ikke plads eller råd til tusindvis af flygtningene«, hævder politikerne og laver en lovgivning, så smykker og værdier kan konfiskeres og være betalingen for opholdet.
Det er at »gå over grænsen«, når statsministeren karikeres i brunt og skrårem, hyler indignerede politikere!

 Leder bragt i Håndslag nr. 1 – 2016

Håndslag nr. 1 2016 ude hos abonnenter

håndslag1-2016.inddEt nyt nummer af Håndslag er i denne uge sendt ud med posten.

Indhold:

Udvist til terror og død.
Som en følge af borgerkrigen i Finland i 1918 søgte tusinder af finske arbejdere, ofte hele familier, tilflugt i nabolandet Sverige. I tusindvis blev de nægtet indrejse eller udvist.

Forfulgt – Fanget – Forrådt
Alle der var imod nazismen og Hitler blev forfulgt. Flygtninge der blev antruffet på den danske side af grænsen blev afleveret til Gestapo.

Lukkede grænser
Fra 1933 og frem til 1941 forfulgte nazisterne målet om at gøre Tyskland Judenrein (renset for jøder). Det betød at 150.000 eller en fjerdedel af de tyske jøder var emigreret i 1938.

Udlændingelov L87

2. tyske besættelse
Historien omkring de 300.000 tyske flygtninge der i miserabel tilstand sendtes til Danmark fra marts ‘45.

Nazismen lurer
Erik Høgh-Sørensen, der i mange år beskæftiget sig med og skrevet om terroristen Søren Kam, skriver i denne kronik at Søren Kams posthumt udkomne Bog burde tilbagekaldes og korrigeres før en genudgivelse.

Danmarks krige undersøges alligevel
Tribunalforening stiftet med det formål at tage initiativ til undersøgelse af Danmarks krige.

Læs leder: At gå over grænsen

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag

ebbe_riis_klausen_29082015Tale af Ebbe Riis Klausen ved præsentationen af bogen ’Sejrrigt oprør’, den 29. august 2015 i Oktober Bogbutik, København

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag startede sin nu 30 årige løbebane som et internt medlemsblad for den i Danmark største frihedskæmperorganisation, dengang ’Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen”. Den blev senere til Aktive Modstandsfolk.

I midten af 1990’erne blev Håndslag et fælles talerør for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme.

Og med sådan en baggrund, nemlig dens umiddelbare tilknytning til den danske modstandsbevægelse, til dens idealer, kamp og ikke mindst oprør måtte Håndslag naturligt blive det antifascistiske stridsskrift, der sammenknyttede nutidens eller dagens antifascistiske kamp med modstandsbevægelsens erfaringer og kamp, det sejrrige oprør. Som sådan er Håndslag enestående!

Selvsagt er Håndslags historie og betydning tæt knyttet til Frede Klitgård som person. Han var blandt initiativtagerne til bladet og fra dets start indgik han i redaktionen for senere at blive bladets redaktør. Læs resten

Håndslag for fremtiden

forside3-2015tilnetTidsskriftet Håndslag er udkommet i snart 30 år. Første nr. blev udgivet i 1985 af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen, der senere blev til Aktive Modstandsfolk. Fra 1995 blev Håndslag fællesblad for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme.
I alle 30 år har Frede Klitgård stået ved roret. Han var blandt initiativtagerne til bladet, har været den væsentligste faste skrivende kraft på bladet, og ikke mindst har han været bladets redaktør i hovedparten af dets eksistens.
Med Håndslag fik modstandsbevægelsen i de sidste tre årtier det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
Håndslag har i rigt mål tilbagevist fejlagtige og bevidste forfalskninger og bagtalelser af modstandsbevægelsen.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikerne.

Fredes markante pen vil blive savnet i kommende numre af Håndslag. Og bladets fokus vil, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændres til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Naturligvis skal modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer stadig fastholdes og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag er der brug for. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet.

Læs det nye nr. i pdf

Bogen ankommet frisk fra trykken

Ved et velbesøgt arrangement i samarbejde mellem Oktober Forlag og Håndslag lørdag eftermiddag på mærkedagen den 29. august, præsenterede Ebbe Riis Klausen, redaktør for Håndslag, den nye bog frisk fra trykken.

” Sejrrigt oprør skiller sig markant ud i  strømmen af bøger og film om besættelsen, der fortsætter her 70 år efter dens afslutning. Det er den kæmpende modstandsbevægelses holdninger, den udtrykker – med direkte rødder i den aktive modstandskamp. Det er ikke en politisk, akademisk eller kunstnerisk bearbejdning af et gammelt stof med en anden dagsorden.
Det er simpelthen modstandsfolkenes fortælling: Sådan var det! Sådan var nazi, sådan var kollaboratørpolitikken, sådan var modstanden, sådan var omkostningerne. Og sådan var sejren, som i første omgang betød,  at Danmark blev anerkendt som en af de allierede, som et besat land, og ikke som en tysk vasalstat på Hitlers side ved skabelsen af den ny verdensorden efter krigen.”

Af Klaus Riis
Redaktør, Kommunistisk Politik
Læs hele anmeldelse på kpnet.dk: ‘Sejrrigt oprør’ (Oktober Forlag) er enestående vigtig bogudgivelse

Vejledende pris: 398,- kr.. Du kan købe den i boghandelen eller kontakte os for bestilling.

sejrrigt opgør

’Sejrrigt oprør’ er trykt i tidsskriftets Håndslag A4 format

Reception og præsentation af bogen ’Sejrrigt oprør’ lørdag 29. august 2015

Oktober Forlag inviterer til reception i anledning af udgivelsen af bogen

’Sejrrigt oprør’

119 udvalgte artikler fra tidsskriftet Håndslag
om den mest dramatiske epoke i Danmarks nyere historie
Redaktion: Frede Klitgård

29. august 2015, kl. 14 – 16

Præsentation og reception

I Oktober Bogbutik
Vesterfælledvej 1B
1550 København V

Sejrrigt oprør forsideDen 29. august 1943 var et vendepunkt i modstandskampen under besættelsen af Danmark. Dagen hvor danskerne sagde Nej til samarbejdspolitikken, fremtvang regeringens afgang og gik over til aktiv massemodstand mod besættelsesmagten.

På årsdagen i 2015 udkommer på Oktober Forlag modstandsmanden, kommunisten og journalisten Frede Klitgårds store bog om besættelsen – 119 udvalgte artikler fra tidsskriftet Håndslag gennem mere end 20 år. Den viser frihedskampen 1940-45 som et ungdomsoprør og som et folkeligt oprør og trækker perspektiver frem til i dag – i skarp konfrontation med de sidste årtiers stadig mere gennemgribende historierevisionisme i forhold til modstandskampen.

Frede Klitgård nåede netop at afslutte arbejdet med bogen før han døde i begyndelsen af juni. Bogen og dens forfatter vil blive præsenteret i nogle oplæg, der også vil tage Frede Klitgårds og tidsskriftet Håndslags historiske rolle op. Blandt andet vil Håndslags nye redaktør Ebbe Riis Klausen tale.

Alle interesserede er velkomne til præsentationen og receptionen.

’Sejrrigt oprør’ er trykt i tidsskriftets format – med masser af illustrationer – og er på 340 sider.
Vejledende pris: 398,- kr..