Ildevarslende rumlen

Leder Håndslag nr. 1/2020

Aldrig mere fascisme – Aldrig mere krig
Fra en international manifestation i Köln 1978 mod fascisme og krig

I Thüringen – lige midt i Tyskland – var der valg i slutningen af oktober sidste år. Resultatet var snært med to næsten lige blokke, og tiden gik uden at der kunne udpeges en regeringsleder. Men så, efter knapt tre måneder kunne lederen af det liberale FDP (Frie demokrater) meddele, at han nu havde et flertal bag sig og erklærede sig som ny ministerpræsident i delstaten. Men det kom dog kun til at vare 24 timer, så måtte han trække sig tilbage. Hans flertal byggede nemlig på Alternative für Deutschland – AfD’s mandater, og det var for stærk kost.
Som én skrev om AfD og deres ‘Tyskland for tyskere’: »Hvis man hører talen på det rigtige lydniveau og lukker øjnene, så føler man sig tilbage i Det Tredje Riges tid«.
Og ikke så underligt, for netop i Thüringen kunne NSDAP – nazisterne næsten på dato for 90 år siden danne regering med de højkonservative – netop for at forhindre en venstreorienteret regering. Parallellerne var simpelthen for stærke.
Det var i Thüringen at nazisterne fik afprøvet deres metoder første gang – og altså før Hitler kom til magten. Udrensning af de socialdemokratiske embedsfolk, fyring af kommunistiske lærere. Oprettelse af et centralt statspoliti med loyale nazister. Udstedelse af dekretet »Wider die Negerkultur für deutsches Volkstum« – Mod negerkultur og for tysk folkekunst.

Ikke så underligt at mange følte en ildevarslende rumlen fra Thüringen. Det gjaldt dog ikke et bestyrelsesmedlem af Dansk Folkeparti (DF) i Sønderborg. Han raser i et læserbrev i Der Nordschleswiger over Merkel og over at AfD ikke kom i regering og postulerer at vælgeren i Thüringen må føle sig tilsidesat.
Det er ikke overraskende. Det er jo den denne samme ildevarslende rumlen, der får lov at udgå fra Christiansborg.

Da Paludans Stram Kurs ikke kunne finde et sikkert sted at holde ‘Rigskongres’ kom Søren Espersen (DF) og Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) til hjælp og i ytringsfrihedens navn inviterede Paludan og hans Rigskongres i sikkerhed indenfor murene.
I januar i år holdt den højreekstreme organisering, der kalder sig Trykkefrihedsselskabet en særlig prisuddeling på Christiansborg med DFs hjælp! Her skulle fascismen i skikkelse af Tommy Robinson hædres. Tommy Robinson er en kendt skikkelse i de højreekstremistiske kredse og bl.a. grundlægger af English Defense Leaque.
Og nu føler Trykkefrihedsselskabet sig igen kaldet til fra Christiansborg at promovere fascismen, denne gang ved et arrangement den 27. februar med den fascistiske gruppe Generation Identitær.

Arrangementerne er hver gang blevet mødt med protest. Også denne gang vil antifascister demonstrere under parolen: Stop normaliseringen af den yderste højrefløj og fascismen.  Se også her: Generation Identitær ud af København

Det kan undre at de etablerede folketingspartier slet ikke reagerer herpå med andet end nærmest larmende tavshed. Historieløshed og manglende forståelse for fascismens karakter præger tydeligvis det høje Ting.
Overalt i verden ser vi disse tendenser til truende sorte skyer i horisonten. Det virker som om den herskende ny-liberalistiske politik ligesom huser – giver rum og plads til at de fas­cistiske og højreekstremistiske kræfter. kan boltre sig.

Her omkring årsdagen for Den Røde Hærs befrielse af den nazistiske dødslejr Auschwitz- hvor erklærede nazister atter markerede sig med deres svinske overmalinger af gravsten med hagekors mange steder i Norden og Europa – omkring denne dag lancerer ’børnenes statsminister’ Mette Frederiksen en særlig definition på antisemitisme, der reelt sidestiller antisemitisme og antizionisme.
Antisemitisme er fjendtlighed, fordomme overfor jøder generelt. Antizionisme er afstandtagen fra zionismen, som er af den opfattelse, at jøder har ret til Palæstina, og som derfor er i deres gode ret til at smide alle ikke-jøder ud af området. Men det skal åbenbart kriminaliseres at ytre sig negativt om den zionistiske stat Israel og dens faktiske apartheidpolitik! – I ytringsfrihedens navn?

Med den ildevarslende rumlen i horisonten bør fejringen af 75-året for befrielsen i maj i år gennemsyres af budskabet:

Aldrig mere nazisme 
Stop normaliseringen af den yderste højrefløj og fascismen!

Grumset forspil til Anden Verdenskrig – Krigen vendt mod øst

En af de største politiske »bomber« i dette århundrede detonerede 23. august 1939. da daværende Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker (forkortet: USSR eller Sovjet) og Hitler-Tyskland indgik en ikke-angrebspagt.

Det er over 80 år siden, og det politiske landkort har undergået store ændringer siden da. Men netop omkring denne pagt er der spundet et væv af fordrejninger, løgne og myter. der alle har haft til formål at skjule det grumsede forspil for at vende krigen mod øst og knuse det daværende socialistiske Sovjetunionen.

Dengang som nu tjener historiefordrejningen et politisk formål.

Idag ved vi, at Hitler – opmuntret over vestmagternes såkaldte apeasementpolitik, der uimodsagt lod ham sluge Østrig, forærede ham Tjekkoslovakiet samt af fascismens sejr i Spanien den 11. april 1939 satte sin underskrift under Fall Weiss (Plan Hvid), der var kodeordet for Hitler-nazisternes feje og brutale overfald på Polen den 1. september 1939, hvormed Anden Verdenskrig blev skudt i gang.

Altså blot 14 dage efter at Franco med England og Frankrigs anerkendelse den 28. marts 1939 triumferende kunne marchere ind i Madrid beordrede Hitler overfaldet på det næste selvstændige land – Polen.

Det franske magasin Marianne havde den 9. marts 1938 på forsiden denne fotocollage med overskriften ”Et vanskeligt parti”. Mussolini og Hitler har gang i et parti skak, mens stormagterne står i baggrunden. De blander sig ikke. De nøjes med at se på.

I den almindelige antisovjetiske propaganda har ‘Hitler-Stalin- pagten’ i årtier været et stadigt tilbagevendende emne.

Det er besynderligt, at der ikke tales om den forræderiske pagt, som de vestlige stormagter indgik med den tyske naziführer Adolf Hitler i Mün­chen den 30. september 1938. Her skænkede de Hitler Tjekkoslovakiet, nærede hans krigslyst og påkaldte krigen. Derfor er der grund til at blade tilbage og se nærmere på de handlinger, der førte til krigen.

Set fra Sovjetunionens og mange an­dre kræfters side var den tysk-sovjetiske pagt om ikke-angreb et be­hændigt politisk-diplomatisk træk, der tjente freden.

Der var ikke tale om nogen venskabs- eller bistandspagt med vidtgående forpligtelser. Pagten udskød den fra tysk side allerede besluttede udløs­ning af Anden Verdenskrig.

De sovjetiske ledere forstod at ud­nytte imperialisternes indre modsætninger og at krydse Storbritanniens og Fran­krigs planer om efter München-aftalen at udvide samarbejdet med Hitler om bl.a. at foretage en nyopdeling af verden.

Pagten forhindrede umiddelbart, at Sovjet blev konfronteret med en to­frontskrig, som allerede var indledt med Japans krig imod Kina og væb­nede indfald i Sovjet.

Den udsatte den store krig imod Sovjet i næsten halvandet år og gav dette land et betydningsfuldt pu­sterum til at organisere forsvaret og forcere rustningerne.

Det er et fælles træk hos alle professionelle antikommunister og historieforfalskere, at de lader, som om pagten faldt ned fra himlen i sidste halvdel af august 1939, kun ca. otte dage før Hitler-Tyskland kastede det meste af verden ud i Anden Verdenskrig.

Men store historiske begivenheder har deres egen udviklingshistorie og skal naturligvis ses i sammenhæng. Der er tale om en lang, uafbrudt kæde af små og store begivenheder, som vurderet i deres naturlige bestanddele viser, at krigen blev købt på afbetaling og var præget af forsøg på at jage Sovjet og Tyskland i totterne på hinanden.

Det bør ikke gå i glemmebogen, at det var de store monopoler og protyske/pronazistiske politikere, som tilførte den tyske rustningsindustri vældige summer, så Hitler kunne forny en stor del af de tyske rustningsfabrikker og iværksætte en gigantisk oprustning.

Læs resten

Løgn og latin

Leder Håndslag 4/2019

Efter at nazisterne havde taget magten i Tyskland i 1933 sænkede den mørke nat sig over Europa. I 12 år herskede nazismens iboende, uvidenskabelige og forbryderiske racehad og absurde erobrings og herrefolksdrømme – alt sammen bygget på krig, terror og menneskeforagt. Kun ved modstand og kamp med tunge ofre blev det igen muligt for menneskeheden at ånde frit. Nazismen kostede over 50 millioner mennesker livet.

Det er denne historie der nu skal skrives om, iflg. et flertal af EU-parlamentet. De har vedtaget en resolution, der vender årsagerne til udbruddet af Anden Verdenskrig på hovedet. Fra at være nazismen og de store tyske monopolers krav om »Lebensraum« – den imperialistiske rivalisering, der fik verden til at bløde, er det nu det daværende socialistiske Sovjetunionen og Nazityskland i fællesskab, der bærer ansvaret. De indgik nemlig en ikke-angrebspagt – den såkaldte Molotov-Ribbentrop pagt den 23. august 1939, hvad der angiveligt så skulle betyde, at Hitler derved blot 8 dage senere skulle være klar til at overfalde Polen den 1 september 1939. Absurd. Overfaldet var planlagt lang tid før. Faktisk havde Hitler den 11. april 1939 sat sin underskrift under Fall Weiss (plan hvid), der var kodeordet for Hitler-nazisternes feje og brutale overfald på Polen den 1. september 1939, hvormed Anden Verdenskrig blev skudt i gang.

Resolutionen lægger op til forbud mod kommunistiske symboler, og til at ethvert forsvar for Stalins og Sovjetunionens kamp mod nazismen vil være at betragte som misinformation og fake news. Og i det omfang Rusland måtte fremstille Sovjetunionens politik positivt, må dette anses for: »et farligt element i den informationskrig, der føres mod et demokratisk Europa, og som har til formål at splitte vores kontinent; opfordrer derfor Kommissionen til at imødegå disse bestræbelser på en beslutsom måde«.

Den berømte engelske grafitti-kunstner Banksy – der på trods af skyhøje priser for hans kunstværker, har formået at holde sig anonym – rammer fuldstændig plet i hans værk hvor »sandheden« i den kendte sentens »når en løgn gentages tilstrækkelig mange gange bliver det til sandheden« erstattes af »politik«.

Det er en politik, der ikke er til at misforstå. Fuld opbakning til videre EU’s stormagtsdrømme med oprustning og opbygning af en EU-hær. Det er reaktionen, der her taler og forsøger at dæmme op mod ungdommens afstandtagen til det kapitalistiske system og søgen efter retfærdighed og en fremtid.

10 af de 12 danske EU-parlamentarikere har stemt for resolutionen – man græmmes.

Glemmes skal den såkaldte appeasement-poltik, eftergivenhedspolitik, hvor vestmagterne skridt for skridt søgte at vende krigen mod øst – mod det dengang socialistiske Sovjetunionen. Glemmes skal den skændige München-pagt, hvor Chamberlain og Daladier sammen med Mussolini i 1938 forærede Hitler et helt land – Tjekkoslovakiet. Glemmes skal den Røde Hær, der med umådelige menneskelige ofre – mere end 25 millioner døde – var hovedkraften bag sejren over nazismen.

Det amerikanske institut for propaganda, opstillede i forbindelse med 2. Verdenskrig en række grundprincipper for effektiv propaganda, nemlig følelses-argumentation (det onde/det gode), vedholdende gentagelse, påstand (forenklet/slogan), generalisering, autoritetsudsagn (eksperter), frontdannelse (ansporing til adfærd).

Der er nogle parlamentarikere, der grundigt har læst på lektien.

Nazisternes kunne bare det dér. Før hvert større angreb iværksattes en pressekampagne beregnet på at svække deres ofre og forberede det tyske folk psykologisk på angrebet.

»Krystalnatten« eksempelvis den 9.-10. november 1938 var en statslig organiseret pogrom i hele det Hitlertyske rige, der rettedes mod alle tyskere af jødisk herkomst. Deres synagoger blev brændt ned under velvilligt opsyn af myndigheder og brandvæsen. Deres boliger, plejehjem, børnehjem og forretninger blev ødelagt og plyndret under tilsyn af politiet. 26.000 jøder af alle aldersgrupper blev den dag slæbt i KZ-lejre, tortureret og mishandlet.

Krystalnatten« var forvarslet om gaskamre og tilintetgørelse. Og derfor har datoen den 9. november siden da været brugt til at huske på sejrens løfte:

Aldrig mere nazisme! Ikke mere krig!

Nazismens barbari

Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 50 millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 80% af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt.  De menneskelige lidelser var ufattelige.

Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes.

Leder Håndslag nr. 3/2019

Harald Engman: “Tidens Malere”. 1938. Harald Engman med tilnavnet ”Den forbudte maler” havde sit første sammenstød med Nazityskland i 1939, hvor han på initiativ af den tyske udsending i Danmark blev forbudt at udstille maleriet “Tidens malere” i fodgængertunnelen på Rådhuspladsen. Harald Engmand måtte senere flygte til Sverige. Maleriet er fra 1938 men kunne næsten være en aktuel kommentar til situationen i dag!

Den tyske finanskapital – de store tyske monopoler anså Hitler og det nazistiske parti som et egnet redskab for sine interesser – at få ophævet Versaillesaftalen, genoprette den tyske våbenindustri og indføre en politik, der kunne sikre de tyske monopoler afgørende indflydelse på nabolandenes økonomi og erhvervsliv. »Lebensraum«. De bragte Hitler til magten.

Det nazistiske barbari kunne tage sin begyndelse. Allerede fra 1935 blev Tyskland præget af arbejdslejre og af koncentrationslejre.  Tyskland blev til en KZ-stat.

Læs resten

Nazismen – et redskab for tysk krigsindustri og monopolkapital

Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 5o millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 8o % af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt. De menneskelige lidelser var ufattelige. Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes. Også i vor tid må vi forholde os til, hvad det er for kræfter bag politikerne, der planlægger at bruge krigen som en mulighed for at få opfyldt sine mål.
Artiklen er en lettere bearbejdning af en artikel fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag nr. 2-2003 af modstandsmanden dr. pæd Harald Rasmussen.

To berømte fotomontager af John Heartfield trykt på forsiden af Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ) fra henh. 1932 og 1933. Her ses den egentlige »Karakter af Hitler-hilsenen« – med småt: »Millioner står bag mig« – og »En lille mand beder om store gaver«. Det andet påpeger at storkapitalen står bag Hitler. »Værktøj i guds hånd? Legetøj i Thyssens hånd!«.

Denne artikel vil belyse de tyske monopolers rolle i det fascistiske Tyskland, der ville skabe et »Neuropa«, et »ny-ordnet Europa«, som skulle imødekomme den tyske finanskapitals interesser. Og til det brug var Hitler og det nazistiske parti et egnet redskab.

Monopolernes formål med at hjælpe Hitler til regeringsmagten var at få ophævet Versaillesaftalen, genoprette den tyske våbenindustri og indføre en politik, der kunne sikre de tyske monopoler afgørende indflydelse på nabolandenes økonomi og erhvervsliv. De tyske monopoler tænkte geopolitisk og langt frem i tiden.

Artiklen retter også søgelyset på samarbejdspolitikken og den danske industris bidrag til den tyske krigsproduktion.

Læs resten

»Der er noget galt i Danmark«

Leder Håndslag 2/2019

Autonom infoservice

For ikke så længe siden i april måned drog en lille skare svenske nazister fra Nordiska Motståndsrörelsen over sundet for at trampe rundt i de københavnske gader. De havde ikke ansøgt om tilladelse til at demonstrere.

Nyheden om deres ankomst spredte sig snart, så det varede ikke længe før råbet »ingen nazister i vores gader« rungede. Politiet reagerede også hurtigt. De opløste ikke den uanmeldte demonstration, men slog en beskyttende ring rundt om de svenske nazister, som så uantastet kunne marchere videre rundt i byen.

Den 1. maj mødtes op mod 500 unge antifascister i en lovlig anmeldt demonstration i København for under parolen »Der er noget galt i Danmark« at gå til Fælledparken. Her havde politiet forberedt en særlig overraskelse til den lovlige demonstration. En større politistyrke delte demonstranterne op gennem en knivtangsmanøvre for derefter at visitere og registrere alle med foto. Situationen eskalerede senere og stavene blev trukket, tæv uddelt og flere anholdelser.

Læs resten

»Der er noget galt i Danmark«

Hvidvask på Christiansborg

Leder Håndslag 1/2019

På Christiansborg blev der i januar i år hængt syv billeder op. De skulle pryde væggene i det socialdemokratiske gruppeværelse og illustrere »Folkets tid« og føjer sig således til den socialdemokratiske historieskrivning. Og det kunne så være det.

Men et af billederne påkalder sig opmærksomheden. Her skildres den tidligere statsminister Vilhelm Buhl – ham, der den 2. september 1942 i radioen opfordrede folk til at angive sabotører og modstandsfolk – som styrmanden, der førte danskerne sikkert gennem de fem forbandede år og som jødernes redningsmand. Han står støt som skipper på fiskekutteren »Henny« – en af de kendte kuttere, der sejlede jøder til Sverige – i stormfulde vande. Her skal samarbejdspolitikken hvidvaskes. Buhl portrætteres som værende en aktiv del af modstandskampen. Hvor grotesk! Og grov historie forfalskning.

Læs resten

Krig er skabt af mennesker! – Krig kan afskaffes af mennesker!

Leser Håndslag nr. 4/2018

En massiv udenlandsk troppetransport rullede i starten af oktober hen over Danmark og videre op gennem Sverige og nordpå til krigsøvelsen Trident Juncture med centrum i Norge – den største krigsøvelse i Norge siden den kolde krig. 50.000 soldater, 10.000 militære køretøjer, 250 fly og 65 skibe deltog i øvelsen, der simulerede, at Norge var blevet invaderet af en fremmed magt – vi ved nok hvem! – så NATO-landene måtte hurtigt og smidigt flytte tropper hertil.

Derfor rullede militær fra blandt andet fra England, Tyskland, Frankrig og Holland over den dansk-tyske grænse i Sønderjylland og bevægede sig derefter via motorveje og jernbane gennem Danmark.

Tilskueren til dette scenarie kan eller kunne ikke være i tvivl: Krigen er for alvor sat på dagsordenen igen.

Læs resten

75 året for folkeopstanden 29. august 1943 – Da regeringen blev fyret på gråt papir

August er en betydningsfuld og uforglemmelig måned i den danske historie. Det var i den måned den mest skelsættende begivenhed i nyere dansk historie fandt sted.

Den 29. august 1943 tvang den danske befolkning ved sit modige oprør regeringen til at gå af og satte dermed en rød slutstreg under den samarbejdsvillige politik, som havde bastet og bundet det tyskbesatte Danmark til Hitler-Tyskland og nazisternes folkemorderiske krig. Det startede Esbjerg i begyndelsen af august og bredte sig til Odense og andre byer, hvor folkestrejker og rygende sabotager lukkede byerne.

Det er præcis 75 år siden og derfor en rigtig god lejlighed til lige præcis at sætte fokus herpå ikke mindst overfor de opvoksende generationer.

Det har forfatteren Lars Ulrik Thomsen forsøgt. Ved læserbreve, på sociale medier og med åbent brev til folketingets præsidium har han fremført kravet om, at det officielle Danmark sætter fokus herpå.

Folketingets præsidium ved formanden eller forkvinden Pia Kjærsgaard svarede at kalenderen for længst var fyldt, hvorfor man ikke kunne tage sagen op.

Men altså gives her en praktisk afvisning af behandlingen af det sejrrige oprør, der førte til regeringens afgang den 29. august 1943 og at Danmark, da nazismen var slået kunne træde ind som fuldgyldigt medlem og medstifter af de Forenede Nationer.

Læs resten

Håndslag nr. 2 2018 ude hos abonnenter

Indhold i Håndslag nr. 2 i 2018 (bladet blev sendt rundt til abonnenter medio maj).

Leder. Håndslag 2-2018
Et Spørgsmål om krig og fred
– Lad os ikke glemme, at så længe samarbejdspolitikken rådede var Danmark reelt set nazisternes lydland.

Tema om dansk alliancepolitik
Hemmelig tysk-dansk militærpagt

De færreste ved, at den danske stat før 1940 havde indgået en militærpagt med Tyskland, og den aggressive stormagt derved sikrede sig aktiv dansk støtte i de oppiskede krigsforberedelser.
I kraft af pagten blev Hitler-Tyskland i stand til at benytte store områder af dansk territorialfarvand til uddannelse af besætninger til ubåde der var et vigtigt og frygteligt våben.

Tyske ubådsbesætninger uddannet i danske farvande

16 Esbjerg-fiskere myrdet
Natten til lørdag den 24. februar 1940 – mens Danmark var et neutralt land og endnu ikke besat af det nazistiske Tyskland – blev 16 Esbjerg-fiskere der bemandede fire fiskekuttere, med koldsindigt overlæg vædret én efter én af den tyske minestryger ‘M 1’, ført af den 34-årige kaptajnløjtnant Hans Bartels.
Genudgivet artikel fra Håndslag nr. 2/2007

Danske tropper under nazikommando
Godt et årstid efter den nazi-tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev der i al hemmelighed oprettet en overenskomst, hvorefter danske tropper skulle sættes ind imod »sabotører« og stå under tysk overkommando.

Bogomtale:
Fanden tage i morgen

Thomas Oldrup har udgivet en bog om Sex, køn og kærlighed under besættelsen.
Bogen skal læses af alle, der er nysgerrige på, hvilken virkelighed mennesker i besættelsestiden levede i, og hvordan dette udmøntede sig i deres mest intime relationer.

Det er de riges krige og de fattige der dør
Tale af Pernille Grumme, Kunstnere for fred. 1. maj 2018 i København.

NATO bygger sin eksistens på en massiv løgn
Af Steinar Erakler, Stopp NATO, Norge.
Det er længe siden Sovjetunionen og Warszawa-pagten blev opløst, og alligevel eksisterer NATO fortsat? NATO viste sin aggressive karakter da den gik ind i sin første åbne krig på Balkan i 1999, og senere er det gået slag i slag. I dag er alliancen garant for  øgede militær budgetter og optrapning af krigstruslen.

Reel grund til bekymring for robot våbensystemer
Våbenindustrien forsker på højtryk i moderne våben, og det nyeste modeord er krigsrobotter, både fjernstyrede og med kunstig intelligens.

Stop aggressionen mod Syrien
Udtalelse fra Århus mod Krig og Terror

Vi må gøre op med krigspsykosen siden 11.9
Tale af Karsten Mathiasen, fredsaktivist. 1. Maj 2018 i Odense.