Nazismens barbari

Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 50 millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 80% af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt.  De menneskelige lidelser var ufattelige.

Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes.

Leder Håndslag nr. 3/2019

Harald Engman: “Tidens Malere”. 1938. Harald Engman med tilnavnet ”Den forbudte maler” havde sit første sammenstød med Nazityskland i 1939, hvor han på initiativ af den tyske udsending i Danmark blev forbudt at udstille maleriet “Tidens malere” i fodgængertunnelen på Rådhuspladsen. Harald Engmand måtte senere flygte til Sverige. Maleriet er fra 1938 men kunne næsten være en aktuel kommentar til situationen i dag!

Den tyske finanskapital – de store tyske monopoler anså Hitler og det nazistiske parti som et egnet redskab for sine interesser – at få ophævet Versaillesaftalen, genoprette den tyske våbenindustri og indføre en politik, der kunne sikre de tyske monopoler afgørende indflydelse på nabolandenes økonomi og erhvervsliv. »Lebensraum«. De bragte Hitler til magten.

Det nazistiske barbari kunne tage sin begyndelse. Allerede fra 1935 blev Tyskland præget af arbejdslejre og af koncentrationslejre.  Tyskland blev til en KZ-stat.

Læs resten

Nazismen – et redskab for tysk krigsindustri og monopolkapital

Med Tysklands overfald på Polen den 1. september 1939 for nu 80 år siden begyndte 2. Verdenskrig. Krigen kostede mere end 5o millioner mennesker livet. Hele 61 lande deltog i krigen, der berørte 8o % af jordens befolkning. Krigen varede i 6 år, og ødelæggelserne var enorme. Tusindvis af byer blev lagt i ruiner, store kulturskatte gik tabt. De menneskelige lidelser var ufattelige. Årsagerne til 2. Verdenskrig må hverken forties eller glemmes. Også i vor tid må vi forholde os til, hvad det er for kræfter bag politikerne, der planlægger at bruge krigen som en mulighed for at få opfyldt sine mål.
Artiklen er en lettere bearbejdning af en artikel fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag nr. 2-2003 af modstandsmanden dr. pæd Harald Rasmussen.

To berømte fotomontager af John Heartfield trykt på forsiden af Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ) fra henh. 1932 og 1933. Her ses den egentlige »Karakter af Hitler-hilsenen« – med småt: »Millioner står bag mig« – og »En lille mand beder om store gaver«. Det andet påpeger at storkapitalen står bag Hitler. »Værktøj i guds hånd? Legetøj i Thyssens hånd!«.

Denne artikel vil belyse de tyske monopolers rolle i det fascistiske Tyskland, der ville skabe et »Neuropa«, et »ny-ordnet Europa«, som skulle imødekomme den tyske finanskapitals interesser. Og til det brug var Hitler og det nazistiske parti et egnet redskab.

Monopolernes formål med at hjælpe Hitler til regeringsmagten var at få ophævet Versaillesaftalen, genoprette den tyske våbenindustri og indføre en politik, der kunne sikre de tyske monopoler afgørende indflydelse på nabolandenes økonomi og erhvervsliv. De tyske monopoler tænkte geopolitisk og langt frem i tiden.

Artiklen retter også søgelyset på samarbejdspolitikken og den danske industris bidrag til den tyske krigsproduktion.

Læs resten

»Der er noget galt i Danmark«

Leder Håndslag 2/2019

Autonom infoservice

For ikke så længe siden i april måned drog en lille skare svenske nazister fra Nordiska Motståndsrörelsen over sundet for at trampe rundt i de københavnske gader. De havde ikke ansøgt om tilladelse til at demonstrere.

Nyheden om deres ankomst spredte sig snart, så det varede ikke længe før råbet »ingen nazister i vores gader« rungede. Politiet reagerede også hurtigt. De opløste ikke den uanmeldte demonstration, men slog en beskyttende ring rundt om de svenske nazister, som så uantastet kunne marchere videre rundt i byen.

Den 1. maj mødtes op mod 500 unge antifascister i en lovlig anmeldt demonstration i København for under parolen »Der er noget galt i Danmark« at gå til Fælledparken. Her havde politiet forberedt en særlig overraskelse til den lovlige demonstration. En større politistyrke delte demonstranterne op gennem en knivtangsmanøvre for derefter at visitere og registrere alle med foto. Situationen eskalerede senere og stavene blev trukket, tæv uddelt og flere anholdelser.

Læs resten

»Der er noget galt i Danmark«

Hvidvask på Christiansborg

Leder Håndslag 1/2019

På Christiansborg blev der i januar i år hængt syv billeder op. De skulle pryde væggene i det socialdemokratiske gruppeværelse og illustrere »Folkets tid« og føjer sig således til den socialdemokratiske historieskrivning. Og det kunne så være det.

Men et af billederne påkalder sig opmærksomheden. Her skildres den tidligere statsminister Vilhelm Buhl – ham, der den 2. september 1942 i radioen opfordrede folk til at angive sabotører og modstandsfolk – som styrmanden, der førte danskerne sikkert gennem de fem forbandede år og som jødernes redningsmand. Han står støt som skipper på fiskekutteren »Henny« – en af de kendte kuttere, der sejlede jøder til Sverige – i stormfulde vande. Her skal samarbejdspolitikken hvidvaskes. Buhl portrætteres som værende en aktiv del af modstandskampen. Hvor grotesk! Og grov historie forfalskning.

Læs resten

Krig er skabt af mennesker! – Krig kan afskaffes af mennesker!

Leser Håndslag nr. 4/2018

En massiv udenlandsk troppetransport rullede i starten af oktober hen over Danmark og videre op gennem Sverige og nordpå til krigsøvelsen Trident Juncture med centrum i Norge – den største krigsøvelse i Norge siden den kolde krig. 50.000 soldater, 10.000 militære køretøjer, 250 fly og 65 skibe deltog i øvelsen, der simulerede, at Norge var blevet invaderet af en fremmed magt – vi ved nok hvem! – så NATO-landene måtte hurtigt og smidigt flytte tropper hertil.

Derfor rullede militær fra blandt andet fra England, Tyskland, Frankrig og Holland over den dansk-tyske grænse i Sønderjylland og bevægede sig derefter via motorveje og jernbane gennem Danmark.

Tilskueren til dette scenarie kan eller kunne ikke være i tvivl: Krigen er for alvor sat på dagsordenen igen.

Læs resten

75 året for folkeopstanden 29. august 1943 – Da regeringen blev fyret på gråt papir

August er en betydningsfuld og uforglemmelig måned i den danske historie. Det var i den måned den mest skelsættende begivenhed i nyere dansk historie fandt sted.

Den 29. august 1943 tvang den danske befolkning ved sit modige oprør regeringen til at gå af og satte dermed en rød slutstreg under den samarbejdsvillige politik, som havde bastet og bundet det tyskbesatte Danmark til Hitler-Tyskland og nazisternes folkemorderiske krig. Det startede Esbjerg i begyndelsen af august og bredte sig til Odense og andre byer, hvor folkestrejker og rygende sabotager lukkede byerne.

Det er præcis 75 år siden og derfor en rigtig god lejlighed til lige præcis at sætte fokus herpå ikke mindst overfor de opvoksende generationer.

Det har forfatteren Lars Ulrik Thomsen forsøgt. Ved læserbreve, på sociale medier og med åbent brev til folketingets præsidium har han fremført kravet om, at det officielle Danmark sætter fokus herpå.

Folketingets præsidium ved formanden eller forkvinden Pia Kjærsgaard svarede at kalenderen for længst var fyldt, hvorfor man ikke kunne tage sagen op.

Men altså gives her en praktisk afvisning af behandlingen af det sejrrige oprør, der førte til regeringens afgang den 29. august 1943 og at Danmark, da nazismen var slået kunne træde ind som fuldgyldigt medlem og medstifter af de Forenede Nationer.

Læs resten

Håndslag nr. 2 2018 ude hos abonnenter

Indhold i Håndslag nr. 2 i 2018 (bladet blev sendt rundt til abonnenter medio maj).

Leder. Håndslag 2-2018
Et Spørgsmål om krig og fred
– Lad os ikke glemme, at så længe samarbejdspolitikken rådede var Danmark reelt set nazisternes lydland.

Tema om dansk alliancepolitik
Hemmelig tysk-dansk militærpagt

De færreste ved, at den danske stat før 1940 havde indgået en militærpagt med Tyskland, og den aggressive stormagt derved sikrede sig aktiv dansk støtte i de oppiskede krigsforberedelser.
I kraft af pagten blev Hitler-Tyskland i stand til at benytte store områder af dansk territorialfarvand til uddannelse af besætninger til ubåde der var et vigtigt og frygteligt våben.

Tyske ubådsbesætninger uddannet i danske farvande

16 Esbjerg-fiskere myrdet
Natten til lørdag den 24. februar 1940 – mens Danmark var et neutralt land og endnu ikke besat af det nazistiske Tyskland – blev 16 Esbjerg-fiskere der bemandede fire fiskekuttere, med koldsindigt overlæg vædret én efter én af den tyske minestryger ‘M 1’, ført af den 34-årige kaptajnløjtnant Hans Bartels.
Genudgivet artikel fra Håndslag nr. 2/2007

Danske tropper under nazikommando
Godt et årstid efter den nazi-tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 blev der i al hemmelighed oprettet en overenskomst, hvorefter danske tropper skulle sættes ind imod »sabotører« og stå under tysk overkommando.

Bogomtale:
Fanden tage i morgen

Thomas Oldrup har udgivet en bog om Sex, køn og kærlighed under besættelsen.
Bogen skal læses af alle, der er nysgerrige på, hvilken virkelighed mennesker i besættelsestiden levede i, og hvordan dette udmøntede sig i deres mest intime relationer.

Det er de riges krige og de fattige der dør
Tale af Pernille Grumme, Kunstnere for fred. 1. maj 2018 i København.

NATO bygger sin eksistens på en massiv løgn
Af Steinar Erakler, Stopp NATO, Norge.
Det er længe siden Sovjetunionen og Warszawa-pagten blev opløst, og alligevel eksisterer NATO fortsat? NATO viste sin aggressive karakter da den gik ind i sin første åbne krig på Balkan i 1999, og senere er det gået slag i slag. I dag er alliancen garant for  øgede militær budgetter og optrapning af krigstruslen.

Reel grund til bekymring for robot våbensystemer
Våbenindustrien forsker på højtryk i moderne våben, og det nyeste modeord er krigsrobotter, både fjernstyrede og med kunstig intelligens.

Stop aggressionen mod Syrien
Udtalelse fra Århus mod Krig og Terror

Vi må gøre op med krigspsykosen siden 11.9
Tale af Karsten Mathiasen, fredsaktivist. 1. Maj 2018 i Odense.

»Fake news« og spind

forsidehaandslag1-2017Op til årsskiftet var pressen nærmest ved at koge over med problemet »fake news«, især blev de sociale medier så som Facebook udråbt som den helt store synder. Tyske politikere kræver millionbøder til de sociale medier. Stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, lover at Facebook vil slå ned på falske nyheder. Undersøgelser beskriver problemet og dokumenterer, at testpersoner ikke kan skelne mellem sandt og falsk!

Og – Der er stadig fuld blus under kedlen.

Der eksisterer en enormt vidtrækkende, delvist organiseret misinformationskampagne rettet mod EU, de europæiske politikere og deres principper, siger en anonym medarbejder i EU-indsatsgruppen East Stratcom, der siden 2015 har overvåget udbredelsen af »fake news« i EU, til den tyske avis Der Spiegel. Uacceptabelt!

I december sidste år advarede den tyske efterretningstjenesten om en stigning i antallet af hackerangreb på tyske institutioner og en stigning i antallet af historier uden faktuelt grundlag, der sandsandsynligvis stammer fra Rusland.

Cyperkrigen raser og russerne hacker ikke kun Hillary Clintons mail, men også EUs ledere osv.

Anders Samuelsens første besøg som udenrigsminister gik til Ukraine, ledsaget af DR’s tv-hold. DR-reportagen, der blev sendt i 21 Søndag den 5. februar i år. Udsendelsen, de baggrunde og beskrivelse af situationen i Ukraine udsendelsen lagde for dagen, er blevet analyseret – sat over for et faktatjek af bloggeren og forfatteren Jesper Larsen – med det klare resultat, at intet, absolut intet kunne holde vand. Der var på enhver måde tale om »fake news« og krigspropaganda.

Krigspropaganda? Kan det virkelig hænde, at vi udsættes for grov manipulation? Bevidst manipulation?

Det amerikanske institut for propaganda, opstillede i forbindelse med 2. Verdenskrig en række grundprincipper for effektiv propaganda iflg. ’Den Danske Encyklopædi’: følelses-argumentation (det onde / det gode), vedholdende gentagelse, påstand (forenklet / slogan), generalisering, autoritetsudsagn (eksperter), frontdannelse (ansporing til adfærd).

Nazisternes kunne bare det dér. Før hvert større angreb iværksattes en pressekampagne beregnet på at svække deres ofre og forberede det tyske folk psykologisk på angrebet. I propagandasystemet var dagspressen og radioen de vigtigste våben, iflg. anklageren i Nürnberg-tribunalet.

F.eks. udsendte de tyske nazisters hovedledelse den 28. marts 1933 – altså lige efter at Hitler kuppede sig til magten – ordre om: »I samtlige lokale grupper og underorganisationer inden for NSDAP skal der straks oprettes aktionskomiteer for den praktiske, planmæssige gennemførelse af boykotten af jødiske forretninger … Boykotten er en ren nødværgeforanstaltning .. Aktionskomiteerne skal ufortøvet popularisere boykotten ved hjælp af propaganda og oplysning …«.

Sådan forberedtes Krystalnatten.

Skal NATO-landenes befolkninger acceptere den voldsomme oprustning på bekostning af velfærden i landene, så skal der velegnet krigsretorik til, klare fjendebilleder, udpegning af gode og onde, masser af gentagelser og ”uafhængige” eksperter ”neutrale” analyser.

Mon ikke at der trods alt er rigtig mange brugere af Facebook, der godt ved, at der er skæg og snot, fup og fidus. Og på den måde læser meget med en grand salt. Det er straks værre, når de store mainstream medier og TV tager fat og slipper det politiske spind ud og undlader at forholde sig kritisk og undersøgende hertil.

Der er vel en baggrund for, at politikere, brugtvognsforhandlere og journalister hører til de mindst troværdige faggrupper.

Det kunne egentlig være ganske interessant en dag at få at vide, hvor på troværdighedsskalaen de konstant anvendte eksperter, tænketanke, økonomer osv. placeres. Var der en eneste af disse, der forudsagde (og argumenterede for) danskernes NEJ til afskaffelse af EU-forbeholdene? Til Brexit? Til valget af Trump? Eller for den sags skyld sidste økonomiske krise?

Mon man kan blive ved med at blive anvendt som ekspert i TV, hvis man går imod den politiske mainstream?

Leder – bragt i Håndslag 1-2017

Håndslag nr. 1 2017 ude hos abonnenter

forsidehaandslag1-2017Indhold i årets første nummer af Håndslag (bladet blev sendt rundt til abonnenter medio februar).

Leder. »Fake news« og spind
Op til årsskiftet var pressen nærmest ved at koge over med problemet »fake news«, især blev de sociale medier så som Facebook udråbt som den helt store synder. Læs lederen her.

Fodboldfans smider nazi-spiller på porten
Fodboldklubben »Rayo Vallecano de Madrid« fra den spanske »Segunda Division« eller Laliga2 ligger i hovedstadens sydøstlig del – en bydel, der hedder Vallekas. Under Francos diktatur var bydelen kendt som et område, hvor modstanden mod fascismen var stor. Og her lever traditionen med at holde den antifascistiske fane højt stadig i bedste velgående.

Farcen om nyopførelsen af Frihedsmuseet vokser ufortøvet

Den pinlige samarbejdspolitik
Vi mangler stadig det endelige og officielle opgør med den såkaldte samarbejdspolitik under besættelsen med Hitler-nazismen, påpeger Erik Høgh-Sørensen og foreslår, at de ansvarlige samarbejdende partier drager historiens lære og undsiger den politik, der uden de dristige sabotørers og modstandsfolks indsats havde placeret Danmark som et nazistisk lydland. Partierne kunne så passende sikre fuld og fri adgang til arkiverne.

Livlig aktivitet på Nørrebro
Hjemmesiden dengang.dk, der bestyres af Hans Uwe Brodersen, indeholder adskillige relevante artikler om besættelsestiden og er bestemt et besøg værd.

En værnemager sættes ud af spillet
Hans Kirks beretning om sabotagen af værnemagerfirmaet Petersen & Wraae på Nørrebro. Beretningen var en af fem, som blev udgivet på Land og Folks forlag, solgt for 50 øre stykket og i øvrigt udkom i et oplag af 60000 hver. Det var vigtig for BOPA at udbrede forståelsen for sabotagen, samt forsikre om med hvilken omhyggelighed sprængningerne blev foretaget og sikring af at ingen uskyldige ville komme til skade. Hertil var det jo helt nødvendigt at skaffe penge til sabotørerne, der oftest levede i illegalitet.

Heising: En flygtninge historie
Tusinder søgte Danmark efter nazismens magtovertagelse i Tyskland i 1933. Den organiserede statslige terror igangsatte en omfattende flygtninge strøm, der gik i forskellige retninger. Hovedstrømmene gik til Frankrig, Tjekkoslovakiet, USA, England, Danmark, Sverige og Norge. De fleste steder blev de forfulgte udsat for alvorlige vanskeligheder, hvorfor de søgte videre efter et fristed. Det menes, at ca. 500.000 flygtede fra Tyskland. Heraf kom godt 20.000 til Danmark, men de fleste rejste hurtigt videre, her kom også den senere grafiker Alfons Heising.

»Erdoganistan«
Håndslags redaktør, Ebbe Riis Klausen var indbudt til at tale ved kulturaften i solidaritet med de tyrkiske folk december 2016. Talen bringes her.

Ingen danske tropper, fly eller krigsskibe til Syrien!
Vores egen regering er ikke i tvivl – nu skal indsatsen frem mod en opsplitning og deling af Syrien intensiveres. Danske specialtropper bevæger sig over grænsen og ind i Syrien, og Danmark sender mere krigsskyts i form af fregatten Peder Willemoes.

Protester mod NATO
Gerd Berlev gennemgår her, hvorfor fredsbevægelser i Danmark og Norden nødvendigvis må betragte modstanden mod NATO og NATOs støt voksende oprustning som en helt central opgave.

NATO holder sit kommende topmøde d. 24.-25. maj i Bruxelles. Mødet holdes i en situation, hvor Vesten har været i konstant krig siden 2001 og hvor militarisering, spændinger og krigsopbygning accelererer.

Bogomtale:
Demokratiet under radaren
af Bård Wormdahl, NRK-journalist og forfatter. Har blandt andet skrevet bøgerne «Spionbasen» (Pax 2015) og Satelittkrigen (Pax 2011).
Vores militære forbindelse til USA har ført Norge ind i en demokratisk blindzone. Offentligheden er ført bag lyset i forhold til Norges militære forbindelse til USA. Helt tilbage til 1954 og frem til i dag har Norge og USA indgået omfattende hemmelige af taler, som ikke har været en del af norsk NATO-medlemskab.

At »gå over grænsen«

håndslag1-2016.inddDet er en hektisk og foruroligende tid, vi lever i.
Bekymring og usikkerhed, ja måske endda angst for, hvad morgendagen bringer, præger vores hverdag. Og med god grund.
Krise på krise afløser hinanden. Bankkrise, økonomisk krise, konkurser og firmalukninger, omstruktureringer (læs nedskæringer), årelang krigsdeltagelse, flygtningekrise, politisk krise.

Velfærdsgrundlaget, solidariteten forsvinder. »Luk døren« er det politiske løsen. Og dog – vi ser også tusinder og atter tusinder der går den anden vej. Der skammer sig over et Danmark, der hævder at der ikke er råd eller plads til nødlidende, skræmte og ulykkelige mennesker, der banker på døren. Mennesker der har forladt alt til fordel for en usikker flygtningetilværelse.

Det er netop, hvad der er situationen for millioner. En hverdag og et eksistensgrundlag der er smadret af års krig og udbombede byer. »Bekvemmelighed« hævder politikere.

Det minder om den skandaløse behandling, der mødte flygtninge op gennem 30’erne.
F.eks. mødte de tyske emigranter på flugt fra den nazistiske jernhæl kun liden forståelse fra officielt dansk hold. Den mægtige nabo mod syd måtte ikke generes. De, der alligevel slap ind, gik i årevis for lud og kold vand. Overlevede faktisk kun ved indsamlede midler fra skamfulde medmennesker. Flere emigranter blev senere interneret i Horserød-lejren – for sluttelig at blive udleveret til nazisterne.
På initiativ af Franklin D. Roosevelt afholdtes i 1938 i franske Evian ved Genevesøen en konference om fordelingen af jødiske flygtninge til Europa og USA med 32 deltagende lande. Resultatet blev en katastrofe. Mange nationer havde tilsyneladende sympati, men ingen havde lige plads eller råd til at huse de omkring 600.000 tyske jøder, der måtte væk fra forfølgelserne.
Grænsebommene forblev lukkede.

Hitlers »Führerbefehl« den 4. februar 1945 indledte det, der er kaldt den anden tyske invasion af Danmark. 300.000 tyske flygtninge sendtes til Danmark i løbet af blot 2½ måned.
Efter befrielsen blev der oprettet en særlig flygtningeadministration, som trods mange vanskeligheder – som f.eks. streng rationering og mangel på stort set alt – alligevel fik løftet opgaven og skabt ordentlige forhold. Den sidste flygtning forlod Danmark i 1949.
»Danmark i dag har ikke plads eller råd til tusindvis af flygtningene«, hævder politikerne og laver en lovgivning, så smykker og værdier kan konfiskeres og være betalingen for opholdet.
Det er at »gå over grænsen«, når statsministeren karikeres i brunt og skrårem, hyler indignerede politikere!

 Leder bragt i Håndslag nr. 1 – 2016