Al forandring kommer nedefra

Solidaritet og sammenhold, beslutsomhed og kamp – tværs igennem lov til sejr – har altid været den nødvendige vej til gennemgående forandringer i den herskende orden. For at frihedskampen mod den tyske besættelse og den danske medløber-regering kunne udfolde sig måtte man stole på egne kræfter. Man kunne bestemt ikke vente på politikere og eksperter. … Læs mere Al forandring kommer nedefra

Antikominternpagten

De forenede samarbejdspolitikere i Danmark havde i 1940 og senere travlt med at koordinere og forstærke den vedtagne indordning og tilpasning til den tyske krigspolitik. Den 24. november 1941 drog Erik Scavenius til Berlin, hvor han bandt Danmark til den såkaldte AntiKominternpagt. I dag for 80 år siden – den 25. november 1941 – tiltrådte … Læs mere Antikominternpagten

Håndslag 4-2021

I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag behandles de ledende erhvervskredse og politiske aktører, der straks og uden vaklen var parate til at agere under tysk førerskab – og hvor langt den sammenrottede regering rent faktisk gik. Fredskampen i dag er en anden del, der i tidsskriftet tages under behandling. Straks efter den … Læs mere Håndslag 4-2021

Krigsmodstanden på banen nu!

Med Ruslands overfald på Ukraine må krigsmodstanden på banen og sige fra! Naturligvis. Rusland er en imperialistisk magt, der nu i den heftige rivalisering med USA, NATO og EU har sluppet krigens frygtelige kræfter fri. Det må fordømmes.Krigsmodstanden må også på banen nu, for at fordømme og tage afstand for den danske krigsoprustning- og deltagelse, … Læs mere Krigsmodstanden på banen nu!

“Money Talks” – Håndslag 1-2022

I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag prydes forsiden af en karikatur – ”Money Talks – af den Hitler-beundrende amerikanske mediemogul William Randolf Hearst. Hearst-pressen viderebragte i 30’erne villigt Gestapos propaganda og løgne. Hitler førte på dette tidspunkt en beskidt kampagne mod det dengang socialistiske Sovjetunionen for bevidst at fremkalde hungersnød i Ukraine. … Læs mere “Money Talks” – Håndslag 1-2022

Sænk våbnene – Hæv Lønnen

Forfatteren Hans Scherfig skrev i Ude og Hjemme i 1934: »Ingen ønsker krigen, … men alligevel kan man ikke blive enige om at forhindre den…« og bemærkede: »Under den økonomiske verdenskrise, der har ramt alle industrier i alle lande, er det påfaldende, at alene krigsindustrien blomstrer og giver svimlende udbytter. Men undersøger man det nærmere … Læs mere Sænk våbnene – Hæv Lønnen

Håndslag 2-2022

Lederen i Håndslag nr. 2/2022 –  Sænk Våbnene – Hæv lønnen – er en kommentar og svar på den krigspolitik, der føres herhjemme og som søger at udnytte krigen i Ukraine til øget oprustning og at integrere Danmark yderligere i EU, ved at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det betyder ‘mer EU’ og afgivelse af suverænitet.Regningen for den … Læs mere Håndslag 2-2022

Imperialisternes dødedans

Når det globale barometer står på storm og orkaner, så er det bydende nødvendig at den politiske protest, den folkelige modstand, arbejderklassens kamp mod krig og reaktion får et samlet udtryk i form af en antikrigsbevægelse. Rodfæstet på et antiimperialistisk grundlag. Den altoverskyggende opgave er at stoppe imperialismes og reaktionens amokløb. LederHåndslag 3-2022 Antikrigsprotest i … Læs mere Imperialisternes dødedans

Håndslag 3-2022

Så er årets tredje nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag udkommet og på vej til abonnenterne. Håndslag kommer med 4 nr. årligt. Det er med et forsidebillede fra 1950 af den fabelagtige politiske tegner og kommentator Herluf Bidstrup. “Hyggen breder sig” er tegningens titel som en kommentar til tiden voldsomme oprustning. I 49 blev Danmark … Læs mere Håndslag 3-2022

Krigskurs udenfor diskussion

Det var en valgkamp, der helt undgik at diskutere den markante militarisering af samfundsøkonomien og hvordan den gennemsyrer hele samfundslivet, udhuler og mishandler alle velfærdsområder. Leder4-2022 Håndslag Krigskurs uden for diskussion Det blev et folketingsvalg og en valgkamp, der ganske symptomatisk undgik at debattere den kolossale involvering i den krigsoprustning og krigsøkonomi, der ruller for … Læs mere Krigskurs udenfor diskussion